Start közmunkaprogram

Járási Startmunka Mintaprogram 2017. március 1. és 2018. február 28. között

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala és a Mórichida Község Önkormányzata között 2017. március 1-jén kötött egy Hatósági szerződést, mely keretén belül községünk 22.196.092,- Ft összegű támogatásban részesül településünk 2017. március 1. és 2018. február 28. között Járási Startmunka Mintaprogram finanszírozása céljából.
13 fő közfoglalkoztatottal valósítjuk meg a mezőgazdasági programot, mely során lehetőségünk nyílik az immár hagyományosnak mondható zöldségtermesztésen felül különböző beruházásokra, mint pl. gáztűzhely és egy nagyobb értéket képviselő zöldségszeletelő megvásárlására is. Ismert településünk lakosai körében, hogy az ún. „kisiskolában” a most lezárult közmunkaprogram keretén belül beépítettünk egy hűtőkamrát, és a helyiségen belül higiénikus körülmények között fogjuk a kertekből behozott zöldségféléket megtisztítani és a multifunkcionális zöldségszeletelővel felaprítani, így a zöldségfélék higiénikus, XXI. századi elvárásoknak megfelelően kerülnek a fogyasztóhoz.
Tisztelt vásárlóinkat honlapunkon folyamatosan tájékoztatni fogjuk a megvásárolható terményeinkről.

2011-ben országosan elindított közmunkaprogram

A 2011-ben országosan elindított közmunkaprogramhoz önkormányzatunk nagy elvárásokkal csatlakozott. A település vezetése ráérzett ezen program sokrétű hasznára. Az elindított mezőgazdasági, ároktisztítási, belvíz elvezetési, közterület gondozási programok mind-mind a település fejlődését szánták célul, nem mellékesen említve az addig munka nélküli lakosok visszatérését a munkaerőpiacra.
Természetesen nem volt könnyű belekezdeni, hiszen ezek a programok mind folyamatában, mind eredményét tekintve akkor még ismeretlenek voltak. Azóta azonban tudjuk, mert tények, adatok bizonyítják, hogy jól döntöttünk.
Legnagyobb jelentősége településünk életében a mezőgazdasági, az ún. Start Mintaprogramnak van. Számba vettük a településünkön található parlagon heverő kerteket, szántókat, amelyeket a programba be akartunk vonni. Az első évben kevés tapasztalattal és kis létszámú közfoglalkoztatottal indítottuk a munkálatokat. Most már tudjuk, hogy hasznos, jó kezdeményezés vette kezdetét. Az addig műveletlen földek gondos művelés hatására újra hoztak termést, s a minden bizonnyal munka nélküli, többnyire falubeli lakosok biztos munkát találtak a mezőgazdaságban. S ahogy mondani szokták: „evés közben jön meg az étvágy”: azóta a településünk minden olyan földterületét, ahol akár saját önkormányzati tulajdonként, akár bérleményként tudunk termelni, belevettük a mezőgazdasági Járási Start Mintaprogramba. A közfoglalkoztatottak száma immár eléri a 9 főt. A kezdetben megtermelt néhány zöldségféle helyett ma már nagyon sok fajta zöldséget termelünk, így a helyi óvodások, iskolások friss zöldségfélékhez jutnak nap mint nap. Szociális célokra, az önkormányzat rendezvényeire is a saját terményeinkből ajánlunk fel. Mindamellett értékesítésre is szánunk zöldségféléinkből és büszkék vagyunk a minőségre!
Az időközben elindult ún. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében Mórichida külterületét és belterületét, valamint falunk különféle értékeit tudjuk gondozni, nevezetesen a nemrég átadott Vendel közösségi tér, faluköszöntő táblák, padok, asztalok, korlátok, kopjafák tartoznak a programba. Természetesen gondolunk a napi feladatokra is ezen projekt keretében, mely a zöldterületek gondozását, ápolását és nem utolsó sorban a parlagfű mentesítést jelenti. Jelenleg 4 fő közfoglalkoztatott napi megbecsült munkája által szép, tiszta és rendezett Mórichida, mely a helyi lakosok és a vendégek számára is példa értékű lehet.