Bejegyzett civil szervezetek

Mórichidai Boróka Táncegyesület

Cím: 9131 Mórichida, Új utca 7/A.
Vezetője: Vincze Zoltánné
Elérhetősége: +36 30 / 950 83 54
Tevékenysége:

A népi és egyéb táncművészet felkutatása, annak ápolása és továbbadása, megismertetése a lakossággal. Rendszeres testedzési és kulturális lehetőségek megteremtése. A lakosság szabadidős programjának segítése és fejlesztése. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Próbálnak minél többet részt venni a falu életében, a szüreti felvonulás már hozzátartozik az életükhöz.

Mórichidai Polgárőr Egyesület

Cím: 9131 Mórichida, Fő utca 130.
Vezetője: Szabó Zoltán, elnök
Elérhetősége: +36 20 / 323 72 69
Tevékenysége:

A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása. A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása. A lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.

MTTSZ Lövészklub Mórichida

Cím: 9131 Mórichida, Fő utca 131.
Vezetője: Mogyorósi Zsolt
Elérhetősége: +36 20 / 599 77 91
Tevékenysége:

A lövészklub működése több évtizedes múltra tekint vissza. Tagságunk létszáma 15-20 fő között mozog. A sportpályán jól felszerelt lőtér áll rendelkezésére a lövészetet kedvelő sportolóknak. Minden hónap utolsó vasárnapja délelőttjén vannak az edzések. A lövészklub csapata részt vesz a környék falvai között rendezett versenyeken. Segítséget nyújtanak a falu sportversenyein.
Minden érdeklődőt szívesen várunk lövészeteinken.

Széchenyi István Iskolatámogató Közalapítvány

Cím: 9131 Mórichida, Béke u. 21.
Vezetője: Gácsné Kovács Ildikó
Tevékenysége:

Az oktató-nevelőmunka körülményeinek javítása, különös tekintettel a foglalkozási eszközök, anyagok, felszerelések, számítástechnikai eszközök beszerzésére. A tanulók harmonikus szellemi és testi fejlődését elősegítő programok finanszírozásához hozzájárulás. Az iskolai szabadidős programok támogatása, hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez.

Mórichidai Óvodáért Egyesület

Cím: 9131 Mórichida, Fő u. 137.
Vezetője: Soósné Tóth Klaudia
Tevékenysége:

Az óvodás korú gyermekek minél magasabb szintű nevelésének, fejlesztésének elősegítése; a sport szeretetére, mozgásra nevelés. Segítségnyújtás az egészséges életmód kialakításában. Hagyományok ápolása. Szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, értékeinek megóvása.

Mórichidai FTK (Földtulajdonosi Közösség)

Cím: 9131 Mórichida, Fő u. 79.
2007. márciusa óta Mórichida-Rábaszentmiklós-Csikvánd határában, mintegy 4000 ha-on gazdálkonka a Földtulajdonosi Közösség vadászai.
A területen vízivadra, fácánra, mezei nyúlra, őzre, vaddisznóra és gímszarvasra van lehetőség vadászni. A vadászok aktívan részt vesznek a vadászterületen levő falvak életében – falunapok rendezésében, különböző rendezvényeken való főzésben –, amit a lakosok is szívesen vesznek. A Fő utcán található a vadászház, amelynek hangulata szép színfoltja a településnek.